Kaasmarkt Edam, Volendam en Zaanse Schans

In juli en augustus is er elke woensdagvoormiddag kaasmarkt in Edam. De opening en sluiting van de marktdag op de kaasmarkt Edam gebeurt met het luiden van een bel.

Zoals dat vroeger gebeurde, wordt ook nu de kaas door de boeren met bootjes aangevoerd en door kaasdragers naar de markt gebracht. Na eerst te zijn gekeurd wordt door middel van loven en bieden, het ‘handjeklap’, de kiloprijs van de kaas vastgesteld. Vervolgens worden de kazen weer op een berrie geladen en naar de Waag gebracht waar het gewicht wordt vastgesteld. De kaas wordt tenslotte met paard en een originele kaasbrik naar het kaaspakhuis vervoerd om daar enige tijd te ‘rijpen’. Een unieke beleving.

Voor het vrije middagmaal rijden we naar Volendam, het typische havenstadje aan het Ysselmeer, hier voelt men tastbaar de ziel van Holland. Men waant er zich in de tijd van 100 jaar geleden.

Alvorens terug huiswaarts te keren rijden we naar Zaandam voor een bezoek aan de Zaanse Schans. Naast het Zaans museum vindt men er één toeristisch dorp met een twintigtal oude heropgebouwde molens uit de 18e en 19e eeuw waar oude ambachten en oude beroepen worden uitgeoefend. Een leuke terugkeer naar de tijd van onze grootouders.

Data

Prijs

Prijs kind

Opmerking

Online reserveren

07/07/2021

€ 43,00

€ 40,00